Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO
„ORLIK 2012” W KALETACH PRZY UL. 1 MAJA 6

1.    Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego.

2.    Administratorem kompleksu sportowego „Orlik” jest Miasto Kalety.

3.    Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.

4.    Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag instruktora sportu.

5.    Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

6.    Boiska są czynne codziennie w godz. 8.00-22.00.

7.    Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.

8.    Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.

9.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a)  używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,

b)  wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,

c)  niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

d)  wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

e)  palenia tytoniu i spożywania alkoholu,

f)   zaśmiecania,

g)  przeszkadzania w zajęciach lub grze,

h)  zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

i)    wprowadzania zwierząt,

j)    korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,

k)  przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.

10.  Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu z instruktorem.

11.  Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.

12.  Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.

13.  W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu.

14. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu, który ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzanych na terenie obiektów sportowych.

15. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do administratora.

16. Rezerwacja z wyprzedzeniem maksymalnie do dwóch tygodni.

17. Jednorazowo rezerwacji można dokonać na maksymalnie 2 godziny.